เหนือโลก Crowdfunding

มาตรฐานระดับโลก เพื่อโครงการสหกิจชุมชน

 

รู้จักเราให้มากขึ้น

       บียอนด์ เวิลด์ หรือบริษัทเหนือโลก จำกัด เราไม่เคยที่จะหยุดยั้งการพัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ผสมผสานควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งเรายังพัฒนาและสร้างสรรค์งานด้านซอฟแวร์ เช่น  Mobile Application , Android, IOS, เว็บไซต์ รวมถึงมีทีมงานออกแบบที่ทันสมัยทั้ง UX/UI และยังพัฒนางานในส่วนของ ENTERPRISE SOLUTION เช่น สตรีมมิ่งหรือระบบ E-Commerce รวมถึงการทำโซเซียลมิเดียมอดิเตอร์ดิ่ง และกว่าหลายปีที่เราพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ปัจจุบันเราได้รับผิดชอบดูแลระบบซอฟแวร์ที่ให้ประโยชน์กับประเทศทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ ด้านสังคม ด้านสร้างสรรค์ และด้านการศึกษา นอกจากการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมทางเทคโนโลยีแล้ว ที่ผ่านมา บียอนด์ เวิลด์ ยังดำเนินการโครงการต่างๆ ร่วมกับบริษัทพันธมิตรภาคธุรกิจและสังคมเป็นเวลาหลายปีเพื่อเป็นพื้นฐานต่อยอดและเชื่อมต่อเป็นโครงการขนาดใหญ่ระดับประเทศ โดยเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปวันที่ 26 มกราคม 2564 เป็นการแถลงข่าว "ครั้งแรกของประเทศ Crowdfunding มาตรฐานโลก (ระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มตามกฎหมาย) เงินท่าน ได้ช่วย ได้ใช้ ได้กำไร สร้างสังคมไทย ในยุคโควิด Beyond world"

Modern City

สาส์นจากประธานกรรมการบริหาร

GM Cover 06-03-2020 S04-0212.1.jpg

นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เหนือโลก จำกัด

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ภายใต้ปณิธาน “ธุรกิจคือการให้อย่างยั่งยืน”  ทั้งนี้เรายังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน   ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารโครงการสหกิจชุมชน สรรหาสินค้าอุปโภคบริโภค สนับสนุนสินค้าจากชุมชนและโรงงานโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ประโยชน์จะถึงประชาชนและร้านค้าหมู่บ้านกว่า 77,600 ร้านอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งกระจายคลังสินค้าเพื่อเพิ่มจุดบริการเพื่อรองรับความต้องการและความคล่องตัวในการกระจายสินค้าในแต่ละส่วนของภูมิภาค เพิ่มเติมและพัฒนาระบบการขนส่ง M-Man ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่บริการ  รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจหลากหลายด้าน

 

... ใครได้ประโยชน์ ? ...

นักลงทุน     

ได้รับผลตอบแทนการลงทุน และมีส่วนช่วยเหลือในการสร้างประเทศเข้มแข็ง

ประชาชน     

ผู้ซื้อ สามารถลดภาระการใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภค

ผู้ขาย ได้อาชีพ และรายได้เพิ่มจากการขายสินค้าตนเอง

ประเทศ

เกิดการกระจายรายได้ทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสังคม ช่วยให้ประเทศเข้มแข็ง มีเงินทุนหมุนเวียนภายในประเทศ ภาครัฐเกิดรายได้จากการจากภาษี

BG-3-02_edited.png

สหกิจชุมชน ทุกคนเป็นเจ้าของ

“ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้”

โครงการการจำหน่ายสินค้าราคาถูกให้กับชาวบ้าน และเพิ่มรายได้ มีการบริการจัดส่งสินค้าฟรีถึงบ้าน จัดส่งสินค้าโดยคนในชุมชนภายใต้ชื่อ M-Man Delivery  เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน  โดยผู้ขายสามารถกรอกสิ่งที่คุณต้องการจำหน่ายเข้ามาใน M-Help Me Application และผู้ซื้อสามารถค้นหาความต้องการซื้อได้ที่ Application เช่นกัน และโครงการสหกิจชุมชนยังมีร้านสะดวกซื้อ 7-16 ที่มีสินค้าอุปโภค บริโภคราคาถูก รวมไปถึงสินค้าวิสาหกิจชุมชนจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ ที่มีหน้าร้านตั้งอยู่ในกรุงเทพและต่างจังหวัด

สินค้าชุมชน
สินค้าชุมชน

press to zoom
ร้านค้า 7-16
ร้านค้า 7-16

press to zoom
ร้านค้า 7-16
ร้านค้า 7-16

press to zoom
สินค้าชุมชน
สินค้าชุมชน

press to zoom
1/5

7-16 Extra Plus หาดใหญ่

 

... สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างสังคม ทั่วประเทศ ...

เกิดการกระจายรายได้แบบครบวงจร คือ

 1. การช่วยชุมชน - โดยการสั่งซื้อสินค้าชุมชน (เพิ่มรายได้) ให้กับประชาชนในพื้นที่แต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศ

 2. ซื้อสินค้าโรงงาน - ในราคาสินค้าถูกลง

 3. การขนส่ง - จัดส่งสินค้าโดย M-Man สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

 4. ร้านค้าชุมชน - เพิ่มศักยภาพให้เกิดความเข้มแข็ง เกิดการทำงาน ประชาชนมีรายได้

 5. คลังสินค้า - เพิ่มจุดบริการ เพื่อรองรับความต้องการและความคล่องตัวในการกระจายสินค้าในแต่ละส่วนของภูมิภาค

 6. เพิ่มความสะดวกสบายในการส่งสินค้า - เพิ่มช่องทาง เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ครบวงจร

เกิดการกระจายรายได้แบบครบวงจร คือ

 1. การช่วยชุมชน - โดยการสั่งซื้อสินค้าชุมชน (เพิ่มรายได้) ให้กับประชาชนในพื้นที่แต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศ

 2. ซื้อสินค้าโรงงาน - ในราคาสินค้าถูกลง

 3. การขนส่ง - จัดส่งสินค้าโดย M-Man สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

 4. ร้านค้าชุมชน - เพิ่มศักยภาพให้เกิดความเข้มแข็ง เกิดการทำงาน ประชาชนมีรายได้

 5. คลังสินค้า - เพิ่มจุดบริการ เพื่อรองรับความต้องการและความคล่องตัวในการกระจายสินค้าในแต่ละส่วนของภูมิภาค

 6. เพิ่มความสะดวกสบายในการส่งสินค้า - เพิ่มช่องทาง เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน

“M-Help Me” เป็นแอปพลิเคชันอีคอมเมิร์ชขนาดใหญ่ เป็นตัวกลางเชื่อมต่อผู้ซื้อและผู้ขายเข้าด้วยกัน​

IMG_5669.JPG
Politician News Interview

งานเปิดตัวยิ่งใหญ่ และแถลงข่าว

26 มกราคม 2564

485A6905.JPG
485A6817.JPG
485A6919.JPG

วันที่ 26 มกราคม 2564 คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานกรรมการบริหารบริษัท เหนือโลก จำกัด และบริษัทในเครือเอ็มกรุ๊ป แถลงข่าว ครั้งแรกที่สามย่ายมิตรทาวน์ฮอลล์ เงินท่าน ได้ช่วย ได้ใช้ ได้กำไร สร้างสังคมไทย ในยุคโควิด Beyond world เปิดระดมทุนเพื่อขยายฐานกระจายสินค้าในแต่ละภาค พร้อมขยายสร้างร้านค้า 7 -16 สินค้าสหกิจชุมชนทั่วประเทศ สนับสนุนสินค้าสหกิจชุมชน โดยโครงการฯเป็นผู้สนับสนุน ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น

 
 

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

 • E-mail
 • line
 • Facebook

33/4 ตึกเดอะไนน์ทาวเวอร์ อาคาร A ชั้น 16

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร : 02-016-1999

Thanks for submitting!